Reitoral de Celas

A primeira metade do s. XVIII foi benigna para Galicia. É un período de bonanza económica no  que as institucións eclesiásticas e nobiliares invisten en obras arquitectónicas e artísticas. Nesta época Celas era a parroquia máis importante do actual territorio que comprende Culleredo, polo que non é de extrañar oemplazamento desta casa rectoral.

A primeira noticia da súa existencia data do 1752, aparecendo nomeada  no catastro do Marqués de la Ensenada, no que se describe e detallan os bens da mesma. O inmoble é o único dos oito pazos protexidos polo catálogo de patrimonio que pertence ao concello. Na  actualidade, acolle diferentes usos públicos

Onde:
Estrada LC-400 de Cerceda a Culleredo, 10-44, 15198 Celas – A Coruña