Vila Melania

A orixe desta casa está ligado aos propietarios de La Voz de Galicia, no primeiro terzo do s. XX
Emilio Rey Sánchez era o seu propietario dende polo menos 1926, se ben descoñecemos se a construiu el ou a adquiriu.
A residencia era centro de reunión, sobre todo durante o verán, da alta burguesía coruñesa.

Actualmente ten un uso público, albergando  nela servizos como unha biblioteca

Donde:

Coordenadas: