Pazo de Ferrer

Esta casa señorial data do s. XVIII. Edificio a escuadra que presenta unha solaina orientada ao sur sobre ménsulas de granito. A súa ornamentación está ben traballada, con motivos vexetais, piñas e caras de faunos. Ostenta unha fermosa peza heráldica de pedra coas armas dos Bermúdez, Vilardefrancos, Castro y Rioboo.

Dadas as semellanzas nos escudos e nos motivos decorativos, é posible que os que levantaron esta casa fosen os mesmos que erixiron o pazo de Anceis, fundada no 1650 polo capitán Juan Becerra Pîñeiro, señor xurisdiccional da parroquia.

Onde: 

 Coordenadas: